Index

7 FJELL CROSSFIT AS

Orgnr: 912454762

adresse: Midtunheia 2

organisasjonsnummer

912454762

navn

7 FJELL CROSSFIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Midtunheia 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5224", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 237"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5853", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912454762

navn

7 FJELL CROSSFIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Midtunheia 2

forradrpostnr

5224

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 237

ppostnr

5853

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

31.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912454762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2455581, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 258377, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 52629}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 205748}}, "journalnr": "2021496706", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912454762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -587945, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -606529}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 846322, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 716354}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 129968}}, "sumEgenkapitalGjeld": 258377}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 77366, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1389014}, "driftsresultat": 96343, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1485357}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18977, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 260}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19237}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 77366}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912465896 [navn] => 7 FJELL CROSSFIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 912454762 [oppstartsdato] => 2013-08-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Midtunheia 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5224", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 237"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5853", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?