Index

7-FJELL KAPITAL HOLDING AS

Orgnr: 990539286

tlf: 55 33 45 00
adresse: c/o Jørn Vikøyr, Nordeidbrekka 20

organisasjonsnummer

990539286

navn

7-FJELL KAPITAL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-11-29

naeringskode1

{"kode": "66.190", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jørn Vikøyr", "Nordeidbrekka 20"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SØREIDGREND", "postnummer": "5252", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-09-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

990539286

navn

7-FJELL KAPITAL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jørn Vikøyr Nordeidbrekka 20

forradrpostnr

5252

forradrpoststed

SØREIDGREND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

66.190

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.11.2006

stiftelsesdato

29.09.2006

tlf

55 33 45 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990539286

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2203007, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 976184, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 976184}}, "journalnr": "2020964496", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990539286"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -525606, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19756976}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20282582}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1501789, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1501789}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 976184}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24550, "totalresultat": 24550, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 320}, "driftsresultat": -320, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -317}}]

Reserver mot visning?