Index

7 FJELL KJEVEORTOPEDI AS

Orgnr: 925820148

adresse: Folke Bernadottes vei 38

organisasjonsnummer

925820148

navn

7 FJELL KJEVEORTOPEDI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-10-22

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Folke Bernadottes vei 38"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5147", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-09-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925820148

navn

7 FJELL KJEVEORTOPEDI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Folke Bernadottes vei 38

forradrpostnr

5147

forradrpoststed

FYLLINGSDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.10.2020

stiftelsesdato

30.09.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925820148

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36868, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5047086, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1395351}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3651735}}, "journalnr": "2021162794", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925820148"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 66276, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36276}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4980810, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1531446}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5047086}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 490172, "totalresultat": 490172, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4990981}, "driftsresultat": 604688, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5595669}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 21760, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23341}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1581}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 626449}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920014798 [navn] => 7 FJELL KJEVEORTOPEDI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 925820148 [oppstartsdato] => 2017-10-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Folke Bernadottes vei 38"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5147", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-12-21 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?