Index

7 FJELL VVS AS

Orgnr: 919755962

adresse: Elvenesvegen 64

organisasjonsnummer

919755962

navn

7 FJELL VVS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-10-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elvenesvegen 64"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5223", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919755962

navn

7 FJELL VVS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elvenesvegen 64

forradrpostnr

5223

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.10.2017

stiftelsesdato

20.09.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.08.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

919755962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2175931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 313758, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 313758}}, "journalnr": "2020934790", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919755962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -11832, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -241832}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 325590, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 325590}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 313758}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 85093, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2965201}, "driftsresultat": 87298, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3052499}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2205, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 794}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 85093}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919842598 [navn] => 7 FJELL VVS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 919755962 [oppstartsdato] => 2017-10-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elvenesvegen 64"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5223", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?