Index

7 HOLDING AS

Orgnr: 911545330

adresse: Dyhrengutua 153

id

94262

organisasjonsnummer

911545330

navn

7 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dyhrengutua 153"], "kommune": "ØSTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKREIA", "postnummer": "2848", "kommunenummer": "3442"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

911545330

navn

7 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dyhrengutua 153

forradrpostnr

2848

forradrpoststed

SKREIA

forradrkommnr

3442

forradrkommnavn

ØSTRE TOTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

911545330

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2136655, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7113259, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7113253}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5}}, "journalnr": "2020888954", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911545330"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6974884, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6944884}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 138375, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 138375}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7113259}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6965318, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29750}, "driftsresultat": -29750, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6995068, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6995069}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6965318}}]

Reserver mot visning?