Index

7 STAR EIENDOM AS

Orgnr: 919074949

adresse: Romsås Senter 1

organisasjonsnummer

919074949

navn

7 STAR EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-01

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Romsås Senter 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0970", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919074949

navn

7 STAR EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Romsås Senter 1

forradrpostnr

0970

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.210

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919074949

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2100439, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7477678, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3977678}}, "journalnr": "2020852662", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919074949"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3426768, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3104417}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 322351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4050911, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1197540}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2853370}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7477678}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -285146, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 438988}, "driftsresultat": -202988, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 236000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -162606, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 570}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 163176}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -365594}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919154950 [navn] => 7 STAR EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919074949 [oppstartsdato] => 2017-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Romsu00e5s Senter 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0970", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?