Index

7 VIKINGS AS

Orgnr: 922835713

adresse: Kalfarveien 88

organisasjonsnummer

922835713

navn

7 VIKINGS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-03

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalfarveien 88"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5022", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922835713

navn

7 VIKINGS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalfarveien 88

forradrpostnr

5022

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2019

stiftelsesdato

05.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922835713

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2311199, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37866}}, "journalnr": "2021355653", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922835713"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26740, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -73260}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -30556, "totalresultat": -30556, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 61202}, "driftsresultat": -30564, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30638}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -30556}}]

Reserver mot visning?