Index

705 SENTERET AS

https://705senteret.no

Orgnr: 913810767

mobil: 004741310241
webside: 705senteret.no
adresse: Kløftvegen 1

organisasjonsnummer

913810767

navn

705 SENTERET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-08-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kløftvegen 1"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-06-16

hjemmeside

705senteret.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

913810767

navn

705 SENTERET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kløftvegen 1

forradrpostnr

7590

forradrpoststed

TYDAL

forradrkommnr

5033

forradrkommnavn

TYDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.08.2014

stiftelsesdato

16.06.2014

tlf

tlf_mobil

004741310241

url

705senteret.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913810767

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1917708, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2507238, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2459952}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 47286}}, "journalnr": "2020655448", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913810767"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -382524, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -412524}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2889762, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 597065}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2292696}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2507238}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -45770, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 408278}, "driftsresultat": 75980, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 484258}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -134660, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 134692}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -58680}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914035376 [navn] => 705 SENTERET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913810767 [oppstartsdato] => 2014-06-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klu00f8ftvegen 1"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"} [links] => [] [hjemmeside] => 705senteret.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?