Index

7070 INVEST AS

Orgnr: 821441072

adresse: Heggsnipvegen 6

organisasjonsnummer

821441072

navn

7070 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-22

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heggsnipvegen 6"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "BOSBERG", "postnummer": "7070", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821441072

navn

7070 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heggsnipvegen 6

forradrpostnr

7070

forradrpoststed

BOSBERG

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.09.2018

stiftelsesdato

27.08.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821441072

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2166893, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1470411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1008763}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 461648}}, "journalnr": "2020916557", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821441072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1415078, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 52763}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1362315}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 55333, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55333}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1470411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 541454, "totalresultat": 541454, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10000}, "driftsresultat": -10000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 551454, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 670002}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 118548}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 541454}}]

Reserver mot visning?