Index

722 BUGATTI OSLO AIRPORT CITY TOM RANUM

Orgnr: 926099175

adresse: Elisenbergveien 5

organisasjonsnummer

926099175

navn

722 BUGATTI OSLO AIRPORT CITY TOM RANUM

organisasjonsform

{"kode": "ENK", "links": [], "beskrivelse": "Enkeltpersonforetak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-12-11

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elisenbergveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8200", "beskrivelse": "Personlig næringsdrivende"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

926099175

navn

722 BUGATTI OSLO AIRPORT CITY TOM RANUM

organisasjonsform

ENK

forretningsadr

Elisenbergveien 5

forradrpostnr

0265

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

8200

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.12.2020

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926442929 [navn] => 722 BUGATTI OSLO AIRPORT CITY TOM RANUM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 926099175 [oppstartsdato] => 2020-11-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elisenbergveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?