Index

73 EYES FILM PRODUCTION AS

Orgnr: 818621272

mobil: 413 03 840
adresse: Bysteinveien 11

id

16402

organisasjonsnummer

818621272

navn

73 EYES FILM PRODUCTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bysteinveien 11"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLGÅRD", "postnummer": "4331", "kommunenummer": "1122"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818621272

navn

73 EYES FILM PRODUCTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bysteinveien 11

forradrpostnr

4331

forradrpoststed

ÅLGÅRD

forradrkommnr

1122

forradrkommnavn

GJESDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.02.2017

stiftelsesdato

17.02.2017

tlf

tlf_mobil

413 03 840

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818621272

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1877146, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20765, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20765}}, "journalnr": "2020619400", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818621272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20765, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -9235}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20765}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -87922, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 87869}, "driftsresultat": -87869, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87922}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918665196 [navn] => 73 EYES FILM PRODUCTION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818621272 [oppstartsdato] => 2017-02-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bysteinveien 11"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LGu00c5RD", "postnummer": "4331", "kommunenummer": "1122"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?