Index

7331 STVGR AS

Orgnr: 916977611

adresse: Djupadalskroken 11

organisasjonsnummer

916977611

navn

7331 STVGR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-06

naeringskode1

{"kode": "47.599", "beskrivelse": "Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Djupadalskroken 11"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4046", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916977611

navn

7331 STVGR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Djupadalskroken 11

forradrpostnr

4046

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2016

stiftelsesdato

01.03.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916977611

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2452425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 46048, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 46048}}, "journalnr": "2021421815", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916977611"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -23839, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 312772}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -336611}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 69887, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 69887}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 46048}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -199687, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 208965}, "driftsresultat": -198631, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10333}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1056, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2857}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3913}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -199687}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916981686 [navn] => 7331 STVGR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-04-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.599", "beskrivelse": "Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916977611 [oppstartsdato] => 2016-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Djupadalskroken 11"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4046", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?