Index

73BITS AS

Orgnr: 912871584

adresse: c/o Aplia AS, Torggata 8

organisasjonsnummer

912871584

navn

73BITS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-14

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aplia AS", "Torggata 8"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3724", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912871584

navn

73BITS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Aplia AS Torggata 8

forradrpostnr

3724

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.12.2013

stiftelsesdato

25.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912871584

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 384793, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8170}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 376623}}, "journalnr": "2021346553", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912871584"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 379127, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35530}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 343597}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5666, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5666}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 384793}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 99448, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6172}, "driftsresultat": -6172, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 105620, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 105620}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 99448}}]

Reserver mot visning?