Index

74 ENTERTAINMENT AS

https://www.norsksuperfilm.no

Orgnr: 913632788

mobil: 971 57 923
webside: www.norsksuperfilm.no
adresse: Vålerenggata 47

organisasjonsnummer

913632788

navn

74 ENTERTAINMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vålerenggata 47"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0658", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Optimal Regnskap AS", "Orkdalsveien 67"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"}

hjemmeside

www.norsksuperfilm.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913632788

navn

74 ENTERTAINMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vålerenggata 47

forradrpostnr

0658

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Optimal Regnskap AS Orkdalsveien 67

ppostnr

7300

ppoststed

ORKANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.05.2014

stiftelsesdato

02.05.2014

tlf

tlf_mobil

971 57 923

url

www.norsksuperfilm.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

913632788

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2179643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4688747, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 87612}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4601135}}, "journalnr": "2020939940", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913632788"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 458435, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 428435}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4230312, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4079206}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 151106}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4688747}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3477927, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4732027}, "driftsresultat": 3697343, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8429370}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7701, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1170}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8871}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3689642}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913683730 [navn] => 74 ENTERTAINMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 913632788 [oppstartsdato] => 2014-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5lerenggata 47"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0658", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.norsksuperfilm.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Optimal Regnskap AS", "Orkdalsveien 67"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?