Index

74 PICTURES AS

Orgnr: 911876442

adresse: Fartvegen 100

organisasjonsnummer

911876442

navn

74 PICTURES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fartvegen 100"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "VANG PÅ HEDMARKEN", "postnummer": "2324", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Pay-Back AS", "Glommengata 25"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

911876442

navn

74 PICTURES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fartvegen 100

forradrpostnr

2324

forradrpoststed

VANG PÅ HEDMARKEN

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

c/o Pay-Back AS Glommengata 25

ppostnr

2211

ppoststed

KONGSVINGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

911876442

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2137879, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 138168, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 138168}}, "journalnr": "2020892122", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911876442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -107269, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -137269}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 245437, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15437}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 230000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 138168}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20631, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20638}, "driftsresultat": -20638, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20631}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911914867 [navn] => 74 PICTURES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 911876442 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fartvegen 100"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "VANG Pu00c5 HEDMARKEN", "postnummer": "2324", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Optimal Regnskap AS", "Orkdalsveien 67"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?