Index

77056 HOLDING AS

Orgnr: 914794595

adresse: c/o Arne J Løvland, Solkollen 24J

organisasjonsnummer

914794595

navn

77056 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arne J Løvland", "Solkollen 24J"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914794595

navn

77056 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Arne J Løvland Solkollen 24J

forradrpostnr

4628

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.01.2015

stiftelsesdato

22.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914794595

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2298763, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9088043, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8889529}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 198514}}, "journalnr": "2021335743", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914794595"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9080188, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9050188}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7854, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7854}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9088043}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 83230, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7642}, "driftsresultat": -7642, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 89039, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 89956}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 917}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 81397}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925643483 [navn] => 77056 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914794595 [oppstartsdato] => 2020-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arne J Lu00f8vland", "Solkollen 24J"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?