Index

78 GRADER NORD AS

Orgnr: 999544851

adresse: c/o Rann Rådgivning AS, Bygdøy allé 4

organisasjonsnummer

999544851

navn

78 GRADER NORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-01-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rann Rådgivning AS", "Bygdøy allé 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0257", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3107 Elisenberg"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0207", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999544851

navn

78 GRADER NORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Rann Rådgivning AS Bygdøy allé 4

forradrpostnr

0257

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 3107 Elisenberg

ppostnr

0207

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.01.2013

stiftelsesdato

08.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

21.08.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

999544851

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2401877, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1663773, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 58667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1605106}}, "journalnr": "2021441338", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999544851"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1263814, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 95125}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1168689}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 399958, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 399547}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 411}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1663773}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 250547, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1340534}, "driftsresultat": 249927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1590461}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 34536, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35163}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 627}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 284463}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899549082 [navn] => 78 GRADER NORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 999544851 [oppstartsdato] => 2013-01-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rann Ru00e5dgivning AS", "Bygdu00f8y allu00e9 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0257", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3107 Elisenberg"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0207", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?