Index

78 N GRUPPEN AS

Orgnr: 918824545

adresse: Rustaveien 23

organisasjonsnummer

918824545

navn

78 N GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-02

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rustaveien 23"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918824545

navn

78 N GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rustaveien 23

forradrpostnr

4027

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.05.2017

stiftelsesdato

02.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918824545

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2406359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 606432, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 606432}}, "journalnr": "2021368850", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918824545"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -433568, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -487998}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1040000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1040000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 606432}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1916, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3056}, "driftsresultat": -3056, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4972, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4972}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1916}}]

Reserver mot visning?