Index

79 DEGREES SOUTH AS

Orgnr: 987404876

adresse: Vestre Strandvei 39

organisasjonsnummer

987404876

navn

79 DEGREES SOUTH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-11-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Strandvei 39"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "TOFTE", "postnummer": "3482", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-10-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

987404876

navn

79 DEGREES SOUTH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Strandvei 39

forradrpostnr

3482

forradrpoststed

TOFTE

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.11.2004

stiftelsesdato

15.10.2004

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

987404876

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2330643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 531954, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 89227}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 442727}}, "journalnr": "2021382102", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "987404876"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 415689, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100980}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 314709}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 116265, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 116265}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 531954}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 220480, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 430059}, "driftsresultat": 284225, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 714284}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2137, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2179}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4316}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 282088}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987440821 [navn] => 79 DEGREES SOUTH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-11-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 987404876 [oppstartsdato] => 2004-10-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Strandvei 39"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "TOFTE", "postnummer": "3482", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?