Index

7DAYS AS

Orgnr: 915963285

mobil: 480 53 022
adresse: Solvikveien 30C

organisasjonsnummer

915963285

navn

7DAYS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solvikveien 30C"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

915963285

navn

7DAYS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solvikveien 30C

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.160

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.09.2015

stiftelsesdato

15.09.2015

tlf

tlf_mobil

480 53 022

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

915963285

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2194185, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1305574, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1305574}}, "journalnr": "2020954349", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915963285"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 629208, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 599208}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 676367, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 676367}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1305574}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 53121, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3293392}, "driftsresultat": 75529, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3368921}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6853, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6697}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13551}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 68676}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915987079 [navn] => 7DAYS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klu00e6r, pelsskinn, skotu00f8y og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 915963285 [oppstartsdato] => 2015-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solvikveien 30C"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?