Index

7DESIGN AS

https://www.7design.no

Orgnr: 996466043

mobil: 958 99 534
webside: www.7design.no
adresse: Engersand Havn 60

organisasjonsnummer

996466043

navn

7DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-01-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engersand Havn 60"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3427", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-01-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Venke Foslien", "Fjordsvingen 2B"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3427", "kommunenummer": "3049"}

hjemmeside

www.7design.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996466043

navn

7DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engersand Havn 60

forradrpostnr

3427

forradrpoststed

GULLAUG

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Venke Foslien Fjordsvingen 2B

ppostnr

3427

ppoststed

GULLAUG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.01.2011

stiftelsesdato

14.01.2011

tlf

tlf_mobil

958 99 534

url

www.7design.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996466043

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 45408, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 230994, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20485}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 210509}}, "journalnr": "2021170991", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996466043"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -531001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -631001}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 761995, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 684544}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 77451}}, "sumEgenkapitalGjeld": 230994}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 47258, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 401306}, "driftsresultat": 52423, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 453729}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5165, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5176}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 47258}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984875738 [navn] => 7DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 996466043 [oppstartsdato] => 2002-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Engersand Havn 60"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3427", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Venke Foslien", "Fjordsvingen 2B"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3427", "kommunenummer": "3049"} [datoEierskifte] => 2011-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?