Index

7ER EIENDOM AS

Orgnr: 993481564

mobil: 941 04 000
adresse: Fantoftvegen 16

organisasjonsnummer

993481564

navn

7ER EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-01-03

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fantoftvegen 16"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5072", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-12-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8 Slettebakken"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5899", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

993481564

navn

7ER EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fantoftvegen 16

forradrpostnr

5072

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8 Slettebakken

ppostnr

5899

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.01.2009

stiftelsesdato

19.12.2008

tlf

tlf_mobil

941 04 000

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

993481564

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2191127, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 303624, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 303624}}, "journalnr": "2020951692", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "993481564"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2373951, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3473951}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2677575, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 346355}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2331221}}, "sumEgenkapitalGjeld": 303624}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?