Index

7FJELL ENTREPRENØR AS

Orgnr: 912102262

adresse: Åsane Senter 39

organisasjonsnummer

912102262

navn

7FJELL ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsane Senter 39"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5116", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912102262

navn

7FJELL ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsane Senter 39

forradrpostnr

5116

forradrpoststed

ULSET

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

13.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912102262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2188949, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29293948, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2778388}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26515560}}, "journalnr": "2020947137", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912102262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10155628, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10055628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19138320, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18611690}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 526630}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29293948}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 437437, "totalresultat": 437437, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 110473966}, "driftsresultat": 597319, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 111071286}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20676, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 100791}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 121467}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 576643}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912327884 [navn] => 7FJELL ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 912102262 [oppstartsdato] => 2013-06-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5sane Senter 39"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5116", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?