Index

7FJELL TRAFIKKOPPLÆRING AS

Orgnr: 924692170

adresse: C/o Knut Georg Solberg, Hellebakken 22

organisasjonsnummer

924692170

navn

7FJELL TRAFIKKOPPLÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-03-03

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/o Knut Georg Solberg", "Hellebakken 22"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5039", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924692170

navn

7FJELL TRAFIKKOPPLÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/o Knut Georg Solberg Hellebakken 22

forradrpostnr

5039

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.03.2020

stiftelsesdato

13.02.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

924692170

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 66158, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 493003, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 49550}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 443453}}, "journalnr": "2021198073", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924692170"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 300157, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 210157}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 192845, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 192845}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 493003}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 210157, "totalresultat": 210157, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 917875}, "driftsresultat": 269070, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1186945}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 269067}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924720158 [navn] => 7FJELL TRAFIKKOPPLÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 924692170 [oppstartsdato] => 2020-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/o Knut Georg Solberg", "Hellebakken 22"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5039", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?