Index

7FJELL VENTURES AS

Orgnr: 989079417

adresse: Nygårdsgaten 114

organisasjonsnummer

989079417

navn

7FJELL VENTURES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-02-06

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygårdsgaten 114"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5008", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-11-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Webhuset AS", "Postboks 610 Sentrum"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5806", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

989079417

navn

7FJELL VENTURES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygårdsgaten 114

forradrpostnr

5008

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

C/O Webhuset AS Postboks 610 Sentrum

ppostnr

5806

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.02.2006

stiftelsesdato

21.11.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989079417

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2094569, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34265220, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3831853}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30433367}}, "journalnr": "2020846274", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989079417"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24247284, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23847284}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10017936, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9120611}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 897325}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34265220}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 761082, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 63740}, "driftsresultat": -63740, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 824822, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11911120}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11086298}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 761082}}]

Reserver mot visning?