Index

7GENERATIONS AS

Orgnr: 913843738

adresse: Sokkabekkveien 6

organisasjonsnummer

913843738

navn

7GENERATIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-07-29

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sokkabekkveien 6"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NÆRSNES", "postnummer": "3478", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-06-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913843738

navn

7GENERATIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sokkabekkveien 6

forradrpostnr

3478

forradrpoststed

NÆRSNES

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.07.2014

stiftelsesdato

30.06.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913843738

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1997941, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36308, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28125}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8183}}, "journalnr": "2020785448", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913843738"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2497, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -32497}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 38805, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 38805}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36308}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14}, "driftsresultat": -14, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995329743 [navn] => 7GENERATIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-03-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913843738 [oppstartsdato] => 2010-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sokkabekkveien 6"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00c6RSNES", "postnummer": "3478", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-06-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?