Index

7KIDS-EIGEDOM AS

Orgnr: 920047084

mobil: 913 36 624
adresse: Davik

organisasjonsnummer

920047084

navn

7KIDS-EIGEDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-12-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Davik"], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "DAVIK", "postnummer": "6730", "kommunenummer": "4648"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-12-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prestebakken"], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "DAVIK", "postnummer": "6730", "kommunenummer": "4648"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

920047084

navn

7KIDS-EIGEDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Davik

forradrpostnr

6730

forradrpoststed

DAVIK

forradrkommnr

4648

forradrkommnavn

BREMANGER

forradrland

Norge

postadresse

Prestebakken

ppostnr

6730

ppoststed

DAVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.12.2017

stiftelsesdato

02.12.2017

tlf

tlf_mobil

913 36 624

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920047084

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2335053, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6660782, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6307145}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 353637}}, "journalnr": "2021389090", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920047084"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1842234, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2085529}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -243295}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4818548, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9567}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4808981}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6660782}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 611758, "totalresultat": 611758, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 444689}, "driftsresultat": 103923, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 548612}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -233070, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3222}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 236292}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -129147}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920180264 [navn] => 7KIDS-EIGEDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920047084 [oppstartsdato] => 2017-12-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prestebakken"], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "DAVIK", "postnummer": "6730", "kommunenummer": "4648"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?