Index

7KIDS-INVEST AS

Orgnr: 919994487

mobil: 913 36 624
adresse: Prestebakken

organisasjonsnummer

919994487

navn

7KIDS-INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prestebakken"], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "DAVIK", "postnummer": "6730", "kommunenummer": "4648"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-31

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919994487

navn

7KIDS-INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prestebakken

forradrpostnr

6730

forradrpoststed

DAVIK

forradrkommnr

4648

forradrkommnavn

BREMANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.11.2017

stiftelsesdato

31.10.2017

tlf

tlf_mobil

913 36 624

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919994487

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2304205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2440947, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2429036}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11911}}, "journalnr": "2021345359", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919994487"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 451870, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 480000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1989076, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1989076}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2440947}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8038, "totalresultat": -8038, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8050}, "driftsresultat": -8050, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8038}}]

Reserver mot visning?