Index

7MOUNTAINS CREWING AS

Orgnr: 921201532

adresse: Wernersholmvegen 5

organisasjonsnummer

921201532

navn

7MOUNTAINS CREWING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.229", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Wernersholmvegen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5232", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921201532

navn

7MOUNTAINS CREWING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Wernersholmvegen 5

forradrpostnr

5232

forradrpoststed

PARADIS

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.229

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2018

stiftelsesdato

28.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921201532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2483101, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1914675, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1914675}}, "journalnr": "2021450129", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921201532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6463, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23537}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1908212, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1908212}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1914675}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6249, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46024705}, "driftsresultat": 94801, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 46119509}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -88551, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 773043}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 861594}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6249}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921214510 [navn] => 7MOUNTAINS CREWING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.229", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet sju00f8transport ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 921201532 [oppstartsdato] => 2018-06-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Wernersholmvegen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5232", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?