Index

7MOUNTAINSBARS AS

Orgnr: 924767308

adresse: Sandbrogaten 3

organisasjonsnummer

924767308

navn

7MOUNTAINSBARS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-03-16

naeringskode1

{"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandbrogaten 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5003", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924767308

navn

7MOUNTAINSBARS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandbrogaten 3

forradrpostnr

5003

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2020

stiftelsesdato

18.01.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924767308

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422799, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8273, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8273}}, "journalnr": "2021467225", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924767308"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -118525, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -148525}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 126798, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 126798}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8273}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-18", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -148525, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 148131}, "driftsresultat": -148131, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -394, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 421}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -148525}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924836830 [navn] => 7MOUNTAINSBARS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924767308 [oppstartsdato] => 2020-01-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kru00e5keneslien 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8NES", "postnummer": "5153", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?