Index

7OCEAN PEOPLE AS

https://www.7oceanpeople.no

Orgnr: 996261824

tlf: 70 14 60 00
webside: www.7oceanpeople.no
adresse: Langelandsvegen 51

organisasjonsnummer

996261824

navn

7OCEAN PEOPLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-12-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

38

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langelandsvegen 51"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6010", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-09-01

hjemmeside

www.7oceanpeople.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996261824

navn

7OCEAN PEOPLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langelandsvegen 51

forradrpostnr

6010

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.12.2010

stiftelsesdato

01.09.2010

tlf

70 14 60 00

tlf_mobil

url

www.7oceanpeople.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

38

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

996261824

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2472679, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5271725, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5271725}}, "journalnr": "2021445630", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996261824"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 236419, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 160560}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 75859}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5035305, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5035305}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5271725}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19394, "totalresultat": 19394, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18634552}, "driftsresultat": 87858, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18722411}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -54052, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16838}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70890}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33807}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996285162 [navn] => 7OCEAN PEOPLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-12-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 38 [overordnetEnhet] => 996261824 [oppstartsdato] => 2010-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langelandsvegen 51"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6010", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => www.7oceanpeople.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?