Index

7OCEANS AS

Orgnr: 922631034

adresse: Bekkjarviksundet 19

organisasjonsnummer

922631034

navn

7OCEANS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-04-11

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkjarviksundet 19"], "kommune": "AUSTEVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKJARVIK", "postnummer": "5397", "kommunenummer": "4625"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922631034

navn

7OCEANS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkjarviksundet 19

forradrpostnr

5397

forradrpoststed

BEKKJARVIK

forradrkommnr

4625

forradrkommnavn

AUSTEVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.04.2019

stiftelsesdato

25.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922631034

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1650808, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24200409, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9068138}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15132271}}, "journalnr": "2020369597", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922631034"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19585243, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 19555243}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4615166, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1026416}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3588750}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24200409}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15480643, "totalresultat": 15480643, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 68115}, "driftsresultat": -38743, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29372}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15545802, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15579343}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33541}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15507059}}]

Reserver mot visning?