Index

7S-TECHNOLOGY AS

Orgnr: 994627643

mobil: 958 51 355
adresse: c/o Næringshagen, Torolv Kveldulvsons gate 39

organisasjonsnummer

994627643

navn

7S-TECHNOLOGY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-10-13

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Næringshagen", "Torolv Kveldulvsons gate 39"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJØEN", "postnummer": "8800", "kommunenummer": "1820"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-09-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Geologsvingen 43"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0380", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

994627643

navn

7S-TECHNOLOGY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Næringshagen Torolv Kveldulvsons gate 39

forradrpostnr

8800

forradrpoststed

SANDNESSJØEN

forradrkommnr

1820

forradrkommnavn

ALSTAHAUG

forradrland

Norge

postadresse

Geologsvingen 43

ppostnr

0380

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.10.2009

stiftelsesdato

01.09.2009

tlf

tlf_mobil

958 51 355

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

994627643

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489019, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 785328, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 754100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31228}}, "journalnr": "2021537611", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994627643"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -987908, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 423836}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1411744}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1773236, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1030124}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 743112}}, "sumEgenkapitalGjeld": 785328}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -217311, "totalresultat": -217311, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 150007}, "driftsresultat": -150007, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -67303, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67306}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -217311}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917771332 [navn] => 7S-TECHNOLOGY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 994627643 [oppstartsdato] => 2016-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nu00e6ringshagen", "Torolv Kveldulvsons gate 39"], "kommune": "ALSTAHAUG", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNESSJu00d8EN", "postnummer": "8800", "kommunenummer": "1820"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Geologsvingen 43"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0380", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?