Index

7SENSE TECHNOLOGIES AS

Orgnr: 913077369

tlf: 33 08 44 00
mobil: 91794995
adresse: Moloveien 14

organisasjonsnummer

913077369

navn

7SENSE TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moloveien 14"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3187", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913077369

navn

7SENSE TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moloveien 14

forradrpostnr

3187

forradrpoststed

HORTEN

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

07.01.2014

tlf

33 08 44 00

tlf_mobil

91794995

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913077369

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2567765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4064417, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1069958}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2994459}}, "journalnr": "2021552943", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913077369"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2027816, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 997816}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2036601, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2036601}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4064417}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -38882, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8725163}, "driftsresultat": -6772, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8718391}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32110, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3847}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35957}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -38882}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998351758 [navn] => 7SENSE TECHNOLOGIES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 913077369 [oppstartsdato] => 2012-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moloveien 14"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3187", "kommunenummer": "3801"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-07 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?