Index

7WAVES AS

Orgnr: 996745791

mobil: 959 61 550
adresse: Slettaveien 21

organisasjonsnummer

996745791

navn

7WAVES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-03-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

31

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slettaveien 21"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-02-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

996745791

navn

7WAVES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slettaveien 21

forradrpostnr

1555

forradrpoststed

SON

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.03.2011

stiftelsesdato

09.02.2011

tlf

tlf_mobil

959 61 550

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

31

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

996745791

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1362068, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25598641, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1565690}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24032951}}, "journalnr": "2019812418", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996745791"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5796226, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 120000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5676226}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19802415, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19802415}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25598641}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8706773, "totalresultat": 8706773, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38781240}, "driftsresultat": 11373344, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50154584}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 818, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28383}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27565}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11374162}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996756750 [navn] => 7WAVES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-04-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 31 [overordnetEnhet] => 996745791 [oppstartsdato] => 2011-02-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slettaveien 21"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?