Index

8-BITS AS

Orgnr: 915606253

adresse: Linneaveien 12

organisasjonsnummer

915606253

navn

8-BITS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linneaveien 12"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJØNDALEN", "postnummer": "3050", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915606253

navn

8-BITS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linneaveien 12

forradrpostnr

3050

forradrpoststed

MJØNDALEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2015

stiftelsesdato

18.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.09.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

915606253

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 34998, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 185135, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17609}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 167526}}, "journalnr": "2021160176", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915606253"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 86508, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 56508}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 98626, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 98626}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 185134}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 35326, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 909992}, "driftsresultat": 40566, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 950558}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5240, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 344}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5585}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 35326}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915625355 [navn] => 8-BITS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 915606253 [oppstartsdato] => 2015-07-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Linneaveien 12"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJu00d8NDALEN", "postnummer": "3050", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?