Index

8 FISH SUSHI AS

Orgnr: 922361754

adresse: Bøkkerveien 4

organisasjonsnummer

922361754

navn

8 FISH SUSHI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøkkerveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0579", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922361754

navn

8 FISH SUSHI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøkkerveien 4

forradrpostnr

0579

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.03.2019

stiftelsesdato

12.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922361754

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2261075, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1844596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1341809}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 502787}}, "journalnr": "2021279560", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922361754"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -76427, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -100857}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1921022, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1921022}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1844596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -267059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4120559}, "driftsresultat": -269254, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3851305}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5105, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 49}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5154}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -274359}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922566836 [navn] => 8 FISH SUSHI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-04-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 922361754 [oppstartsdato] => 2019-02-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8kkerveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0579", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?