Index

8-HSSE Q AS TVANGSAVVIKLINGSBO

Orgnr: 927432595

adresse: Skolandsveien 87

organisasjonsnummer

927432595

navn

8-HSSE Q AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

{"kode": "KBO", "links": [], "beskrivelse": "Konkursbo"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2021-07-16

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skolandsveien 87"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"}

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2021-07-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Arild Karlsen", "Postboks 280"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4576", "kommunenummer": "4225"}

Difi-opplysninger

orgnr

927432595

navn

8-HSSE Q AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

KBO

forretningsadr

Skolandsveien 87

forradrpostnr

4580

forradrpoststed

LYNGDAL

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

v/Adv. Arild Karlsen Postboks 280

ppostnr

4576

ppoststed

LYNGDAL

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.07.2021

stiftelsesdato

16.07.2021

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927432609 [navn] => 8-HSSE Q AS TVANGSAVVIKLINGSBO [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til ikke-nu00e6ringsdrivende"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-07-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 927432595 [oppstartsdato] => 2021-07-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skolandsveien 87"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Arild Karlsen", "Postboks 280"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4576", "kommunenummer": "4225"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?