Index

8 SEASONS AS

Orgnr: 923158375

adresse: Fjordgården 1

organisasjonsnummer

923158375

navn

8 SEASONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-08-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgården 1"], "kommune": "NESSEBY", "landkode": "NO", "poststed": "VARANGERBOTN", "postnummer": "9840", "kommunenummer": "5442"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-07-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923158375

navn

8 SEASONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordgården 1

forradrpostnr

9840

forradrpoststed

VARANGERBOTN

forradrkommnr

5442

forradrkommnavn

NESSEBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.08.2019

stiftelsesdato

11.07.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923158375

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2440613, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 214046, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 122339}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 91707}}, "journalnr": "2021482660", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923158375"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -255945, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -285945}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 469991, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 469991}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 214046}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -283649, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 940838}, "driftsresultat": -282751, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 658087}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -898, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 82}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 980}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -283649}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923218815 [navn] => 8 SEASONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 923158375 [oppstartsdato] => 2019-07-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgu00e5rden 1"], "kommune": "NESSEBY", "landkode": "NO", "poststed": "VARANGERBOTN", "postnummer": "9840", "kommunenummer": "5442"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?