Index

8020OFFICE AS

Orgnr: 999115608

adresse: Linderudveien 85

organisasjonsnummer

999115608

navn

8020OFFICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-11-08

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linderudveien 85"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BÆRUMS VERK", "postnummer": "1353", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-11-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thore Stærk", "Grønlandsleiret 61A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999115608

navn

8020OFFICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linderudveien 85

forradrpostnr

1353

forradrpoststed

BÆRUMS VERK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Thore Stærk Grønlandsleiret 61A

ppostnr

0190

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.11.2012

stiftelsesdato

02.11.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

999115608

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2407901, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33678, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33678}}, "journalnr": "2021447691", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999115608"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2190678, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2290678}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2224356, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2224356}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33678}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?