Index

811 INVEST AS

Orgnr: 990116938

adresse: Brinken 1

organisasjonsnummer

990116938

navn

811 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-08-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brinken 1"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4843", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990116938

navn

811 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brinken 1

forradrpostnr

4843

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.08.2006

stiftelsesdato

27.04.2006

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990116938

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49114, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11294310, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1800000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9494310}}, "journalnr": "2021175332", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990116938"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11294311, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7013971}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4280340}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11294311}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3352827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20834}, "driftsresultat": -20834, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3331993, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1156432}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4488425}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3352827}}]

Reserver mot visning?