Index

8360 PRODUKSJONER AS

Orgnr: 815912292

mobil: 908 70 686
adresse: Sverdrups gate 26B

organisasjonsnummer

815912292

navn

8360 PRODUKSJONER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sverdrups gate 26B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0559", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815912292

navn

8360 PRODUKSJONER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sverdrups gate 26B

forradrpostnr

0559

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2015

stiftelsesdato

07.06.2015

tlf

tlf_mobil

908 70 686

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.11.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

815912292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2088577, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9037580, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 439687}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8597893}}, "journalnr": "2020840756", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815912292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7792511, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7762511}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1245069, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1241876}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3193}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9037580}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3110743, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7056149}, "driftsresultat": 3991926, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11048075}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -774, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2495}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3268}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3991152}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915929168 [navn] => 8360 PRODUKSJONER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815912292 [oppstartsdato] => 2015-06-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sverdrups gate 26B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0559", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?