Index

8373 CAFE AS

Orgnr: 922336946

adresse: Øyaveien 99

organisasjonsnummer

922336946

navn

8373 CAFE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øyaveien 99"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "BALLSTAD", "postnummer": "8373", "kommunenummer": "1860"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922336946

navn

8373 CAFE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øyaveien 99

forradrpostnr

8373

forradrpoststed

BALLSTAD

forradrkommnr

1860

forradrkommnavn

VESTVÅGØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.03.2019

stiftelsesdato

18.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922336946

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2331945, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 561104, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 561104}}, "journalnr": "2021385204", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922336946"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 409959, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 385529}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 151145, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 51145}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 100000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 561104}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 402568, "totalresultat": 402568, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 626767}, "driftsresultat": 412668, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1039436}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 29, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 412697}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822362672 [navn] => 8373 CAFE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 922336946 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8yaveien 99"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "BALLSTAD", "postnummer": "8373", "kommunenummer": "1860"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?