Index

84/4 FUSKEFJELL AS

Orgnr: 817078192

adresse: Nordgata 13

organisasjonsnummer

817078192

navn

84/4 FUSKEFJELL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-04-21

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordgata 13"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4517", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817078192

navn

84/4 FUSKEFJELL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordgata 13

forradrpostnr

4517

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.04.2016

stiftelsesdato

01.02.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817078192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2313765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 121782, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6016}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 115766}}, "journalnr": "2021360685", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817078192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19964, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -10036}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 101818, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 101818}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 121782}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2926, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3750}, "driftsresultat": -3750, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3750}}]

Reserver mot visning?