Index

8485 TEATER AS

Orgnr: 921572417

adresse: c/o Anne Kari Spjelkavik, Raveien 8A

organisasjonsnummer

921572417

navn

8485 TEATER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-22

naeringskode1

{"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anne Kari Spjelkavik", "Raveien 8A"], "kommune": "ANDØY", "landkode": "NO", "poststed": "DVERBERG", "postnummer": "8485", "kommunenummer": "1871"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921572417

navn

8485 TEATER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Anne Kari Spjelkavik Raveien 8A

forradrpostnr

8485

forradrpoststed

DVERBERG

forradrkommnr

1871

forradrkommnavn

ANDØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.012

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.10.2018

stiftelsesdato

31.08.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

921572417

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422339, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 497484, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 497484}}, "journalnr": "2021465979", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921572417"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 323733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 323733}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 173751, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 173751}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 497484}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 288001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1161860}, "driftsresultat": 370927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1532787}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -91, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 370836}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921723962 [navn] => 8485 TEATER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.012", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 921572417 [oppstartsdato] => 2018-10-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anne Kari Spjelkavik", "Raveien 8A"], "kommune": "ANDu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "DVERBERG", "postnummer": "8485", "kommunenummer": "1871"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?