Index

88 INVEST AS

Orgnr: 988661252

tlf: 69 95 55 90
mobil: 90662418
adresse: Stabburveien 24

organisasjonsnummer

988661252

navn

88 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-10-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stabburveien 24"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-08-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

988661252

navn

88 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stabburveien 24

forradrpostnr

1617

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2005

stiftelsesdato

25.08.2005

tlf

69 95 55 90

tlf_mobil

90662418

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988661252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426971, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2995361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 808596}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2186765}}, "journalnr": "2021401887", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988661252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 202007, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2007}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2793354, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1278481}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1514873}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2995361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 843981, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 316901}, "driftsresultat": 1239590, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1556492}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -157453, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8558}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 166010}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1082138}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920268390 [navn] => 88 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 988661252 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stabburveien 24"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?