Index

8M CONSULTING AS

Orgnr: 994495658

mobil: 906 06 707
adresse: Vest-Torpvegen 1635

organisasjonsnummer

994495658

navn

8M CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vest-Torpvegen 1635"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "DOKKA", "postnummer": "2870", "kommunenummer": "3448"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

994495658

navn

8M CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vest-Torpvegen 1635

forradrpostnr

2870

forradrpoststed

DOKKA

forradrkommnr

3448

forradrkommnavn

NORDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2009

stiftelsesdato

31.08.2009

tlf

tlf_mobil

906 06 707

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

994495658

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 5560, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 234005, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 234005}}, "journalnr": "2021129444", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994495658"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 109661, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9661}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 124344, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 124344}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 234005}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5376, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 481578}, "driftsresultat": -5516, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 476062}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -140, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 140}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5376}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994546767 [navn] => 8M CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 994495658 [oppstartsdato] => 2009-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vest-Torpvegen 1635"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "DOKKA", "postnummer": "2870", "kommunenummer": "3448"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?