Index

9 ANGELS HOLDING AS

Orgnr: 926062220

adresse: c/o Anette Midtlyng, Gropavegen 14

organisasjonsnummer

926062220

navn

9 ANGELS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-11-30

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anette Midtlyng", "Gropavegen 14"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "GRANLI", "postnummer": "2210", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-11-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

926062220

navn

9 ANGELS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Anette Midtlyng Gropavegen 14

forradrpostnr

2210

forradrpoststed

GRANLI

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.11.2020

stiftelsesdato

12.11.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

926062220

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 170425, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 160000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10425}}, "journalnr": "2021564349", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "926062220"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 154425, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 154430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 170425}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-11-12", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6, "totalresultat": -6, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6}, "driftsresultat": -6, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 826335262 [navn] => 9 ANGELS HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 926062220 [oppstartsdato] => 2020-11-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anette Midtlyng", "Gropavegen 14"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "GRANLI", "postnummer": "2210", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?