Index

9 TEK AS

Orgnr: 998179793

mobil: 48034610
adresse: Grinakerlinna 115

organisasjonsnummer

998179793

navn

9 TEK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grinakerlinna 115"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "BRANDBU", "postnummer": "2760", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-03-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998179793

navn

9 TEK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grinakerlinna 115

forradrpostnr

2760

forradrpoststed

BRANDBU

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2012

stiftelsesdato

15.03.2012

tlf

tlf_mobil

48034610

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998179793

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306457, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 372164, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 69755}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 302409}}, "journalnr": "2021346261", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998179793"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -35441, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -65441}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 407604, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27592}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 380013}}, "sumEgenkapitalGjeld": 372164}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 255075, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 226770}, "driftsresultat": 518730, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 745500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26549, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26559}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 492181}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996623521 [navn] => 9 TEK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 998179793 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grinakerlinna 115"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "BRANDBU", "postnummer": "2760", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2012-05-07 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?