Index

9 & THE BALD AS

Orgnr: 998777402

adresse: Bedriftsvegen 52

organisasjonsnummer

998777402

navn

9 & THE BALD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-09-01

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsvegen 52"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3735", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-07-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2612"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3702", "kommunenummer": "3807"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998777402

navn

9 & THE BALD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bedriftsvegen 52

forradrpostnr

3735

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2612

ppostnr

3702

ppoststed

SKIEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.09.2012

stiftelsesdato

24.07.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998777402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366593, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8590835, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4927288}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3663547}}, "journalnr": "2021414920", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998777402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7759057, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 61451}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7697606}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 831778, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 807778}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 24000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8590835}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3866112, "totalresultat": 3866112, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14253}, "driftsresultat": -14253, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3997230, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4072797}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 75567}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3982977}}]

Reserver mot visning?